Shpallje

Ballina / Shpallje / Shpallje
KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS
Publikuar: 16.09.2014 - 09:12

Këshilli Prokurorial i Kosovës, në bazë të nenit 110 (2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, neni 4 paragrafi 1 pika 1.2 dhe neni 17 dhe 18 të Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, nenit 19 të Ligjit mbi Prokurorin e Shtetit, dhe nenit 3 të Rregullores mbi Procesin e rekrutimit, emërimit dhe ri-emërimit të Prokurorëve, Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, i dates 5 shtator 2014, shpall,

                                               KONKURS PUBLIK

Për vende të lira pune për Prokurorë:

a) Nënte (9) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Prishtinë;

b) Një (1) pozitë për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjilan;

c) Një (1) pozitë për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Pejë;

d) Dy (2) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Ferizaj;

e) Tri (3) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjakovë;

f) Dy (2) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Prizren.

Kualifikimet dhe kriteret minimale të kërkuara:

Të gjithë kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për pozita për të cilat aplikojnë jo më
vonë se data e mbylljes së këtij konkursi.

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)

 


Komento
Komente (0)

Shkruaje emrin

Shkruaje email adresen

Shkruaje vendin
Shkruaje komentin
1000
Dërgo komentin
Me shume nga Shpallje
 
Ky portal mirëmbahet nga NGB “Zëri” sh.p.k.. Materialet dhe informacionet në këtë portal nuk mund të kopjohen, të shtypen ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër për qëllime përfitimi, pa miratimin e drejtuesve të “Zërit”. Për ta shfrytëzuar materialin e këtij portali, obligoheni t’i pranoni Kushtet e përdorimit .
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2010 Portali "Zëri".
[email protected] | [email protected] | Tel: 00 381 38 24 90 71 & 00 381 38 22 24 51