Shpallje

Ballina / Shpallje / Shpallje
Komuna Vushtrri
Publikuar: 25.09.2014 - 08:58

                                                   Drejtoria për Arsim

10. Nr.775/14


Datë: 24.09.2014


Në bazë të Ligjit për Arsimin dhe Aftësimin për të rritur në Republikën e Kosovës Nr. 04/L-143, neni 3 dhe 12, Shkolla SHMLT “Lutfi Musiqi” dhe shkolla SHMLP “Bahri Haxha” në Vushtrri, shpallin:

                                                     K O N K U R S


Për regjistrimin e kandidatëve për Arsmin dhe Aftësimin për të Rritur në klasat X, XI, XII për vitin shkollor 2014/15. Në klasën e XIII janë të obliguar të regjistrohen kandidatët të cilët klasën e X e kanë regjistruar para vitit shkollor 2011/12.

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)


Komento
Komente (0)

Shkruaje emrin

Shkruaje email adresen

Shkruaje vendin
Shkruaje komentin
1000
Dërgo komentin
Me shume nga Shpallje
 
Ky portal mirëmbahet nga NGB “Zëri” sh.p.k.. Materialet dhe informacionet në këtë portal nuk mund të kopjohen, të shtypen ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër për qëllime përfitimi, pa miratimin e drejtuesve të “Zërit”. Për ta shfrytëzuar materialin e këtij portali, obligoheni t’i pranoni Kushtet e përdorimit .
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2010 Portali "Zëri".
[email protected] | [email protected] | Tel: 00 381 38 24 90 71 & 00 381 38 22 24 51