Shpallje

Ballina / Shpallje / Shpallje
Komuna Vushtrri
Publikuar: 25.09.2014 - 08:58

                                                   Drejtoria për Arsim

10. Nr.775/14


Datë: 24.09.2014


Në bazë të Ligjit për Arsimin dhe Aftësimin për të rritur në Republikën e Kosovës Nr. 04/L-143, neni 3 dhe 12, Shkolla SHMLT “Lutfi Musiqi” dhe shkolla SHMLP “Bahri Haxha” në Vushtrri, shpallin:

                                                     K O N K U R S


Për regjistrimin e kandidatëve për Arsmin dhe Aftësimin për të Rritur në klasat X, XI, XII për vitin shkollor 2014/15. Në klasën e XIII janë të obliguar të regjistrohen kandidatët të cilët klasën e X e kanë regjistruar para vitit shkollor 2011/12.

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)


Komento
Komente (0)

Shkruaje emrin

Shkruaje email adresen

Shkruaje vendin
Shkruaje komentin
1000
Dërgo komentin
Me shume nga Shpallje