Shpallje

Ballina / Shpallje / Shpallje
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
Publikuar: 30.09.2014 - 09:07

SPITALI SHEIKH ZAYED

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03 / L-212 neni 8, dhe neni 3 paragrafi 1 të Udhëzimit Administrativ Nr. 14/2011 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marrëdhënies së Punës

Shpallë
KONKURS PUBLIK

Titulli i Postit: Kryeshef i Departamentit i degve Kirurgjike.

Ekzekutues: 1

Të siguroj udhëheqje dhe udhëzime profesionale për tërë stafin mbrenda Departamentit, duke i siguruar përdorim efikas të resurseve për të ofruar nivel sa më të lartë të kujdesit për pacientin.
Të përcaktoj detyrat e stafit si pas nevojës së pacientit.
Të ofroj këshilla profesionale për gjithë stafin që punon në kuadër të Departamentit.
Të menaxhoj në mënyrë efikase tërë materjalin shpenzues dhe paisjet në kuader të Departament.
Të paraqitët shembull për tërë stafin e Departamentit.

 

 

(Konkursin  e plotë mund të lexoni në numrin e sotëm të gazetës Zëri)


Komento
Komente (0)

Shkruaje emrin

Shkruaje email adresen

Shkruaje vendin
Shkruaje komentin
1000
Dërgo komentin
Me shume nga Shpallje
 
Ky portal mirëmbahet nga NGB “Zëri” sh.p.k.. Materialet dhe informacionet në këtë portal nuk mund të kopjohen, të shtypen ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër për qëllime përfitimi, pa miratimin e drejtuesve të “Zërit”. Për ta shfrytëzuar materialin e këtij portali, obligoheni t’i pranoni Kushtet e përdorimit .
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2010 Portali "Zëri".
[email protected] | m[email protected] | Tel: 00 381 38 24 90 71 & 00 381 38 22 24 51