Kryeqyteti

Lindita Canolli& Qendresa Fejza
Janë rritur në rrugë, jo duke lozur si bashkëmoshatarët që bëjnë jetë normale, por duke kryer punë të ndryshme, kryesisht lajnë xhama veturash e nganjëherë...
01.10.2014 komente (0)
30.09.2014 komente (2)
30.09.2014 komente (0)
29.09.2014 komente (3)
29.09.2014 komente (0)
29.09.2014 komente (0)
28.09.2014 komente (0)
28.09.2014 komente (0)
27.09.2014 komente (0)
26.09.2014 komente (2)
25.09.2014 komente (0)
25.09.2014 komente (0)
24.09.2014 komente (1)
24.09.2014 komente (4)
24.09.2014 komente (0)