Berat Rukiqi

Nga Autori
Në diskutimin e vazhdueshëm të relacioneve Kosovë-Bashkim Evropian (BE), theksi kryesor vihet te çështjet politike, liberalizimi i vizave dhe roli i EULEX-it, ndërsa çështjet që...
2 komente
Procesi i shitijes së 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës, pa dyshim ishte dhe mbetet një ndër temat më të diskutuara në opinionin...
3 komente
Më shume shkrime nga Berat Rukiqi

Debate